KURIKULUM ZA TRANSPARENTNOST, KURIKULUM ZA ODGOVORNOST